Elevii vor putea sa faca doi ani de scoala într-unul singur. Care sunt conditiile

Elevii vor putea sa faca doi ani de scoala într-unul singur. Care sunt conditiile
Elevii vor putea sa faca doi ani de scoala într-unul singur. Care sunt conditiile

Elevii vor putea sa promoveze doi ani scolari într-unul singur, daca îndeplinesc conditiile impuse de noua metodologie elaborata de Ministerul Educatiei.
În ciclul de învatamânt preuniversitar, parcurgerea a doi ani de studii deodata se va putea face o singura data în fiecare dintre cele trei cicluri de învatamânt – primar, gimnazial si liceal. Elevii care vor sa faca acest lucru trebuie sa aiba în anul scolar anterior calificativul „foarte bine” la fiecare disciplina de învatamânt, în cazul elevilor din ciclul primar, respectiv media peste 9 la fiecare materie pentru elevii din ciclurile superioare. De asemenea, media la purtare trebuie sa fie minimum 9,50.
O alta conditie fara de care elevii nu pot sa parcurga doi ani într-unul singur este promovarea unui test transdisciplinar din curriculumul clasei anterioare celei curente, la care sa obtina un punctaj de cel putin 80% din totalul punctajului acordat pe test.
Elevii care vor sa parcurga doi ani într-unul singur vor frecventa concomitent cel putin 50% din cursurile aferente anului curent si cel putin 40% din cursurile aferente celui de-al doilea an de studiu.
De asemena, acestia vor fi evaluati la fiecare disciplina/modul din planul-cadru de învatamânt al celor 2 ani.
Admiterea în aceasta forma de pregatire nu se poate face fara un raport al psihologului scolar care sa ateste capacitatea elevului de adaptare la parcurgerea a 2 ani de studii într-un an scolar, precum si de integrare într-o clasa cu elevi de vârsta mai mare.
Mai este necesar raportul medicului scolar sau al medicului de familie privind starea de sanatate si dezvoltarea fizica a elevului, dar si recomandarea din partea unor persoane competente si abilitate prin activitatea desfasurata, care sa evidentieze realizari de exceptie ale elevului în domenii scolare sau extrascolare.
Documentele necesare pentru admiterea unui elev în forma de învatamânt „doi ani în unul” sunt:
• o cerere a parintelui sau a tutorelui legal al elevului
• avizul favorabil al psihologului scolar
• avizul favorabil al medicului scolar sau al medicului de familie
• avizul consiliului profesoral al unitatii de învatamânt