Giurgiu Servicii Publice – activități săptămânale în ceea ce privește lucrările publice

În ceea ce privește salubrizarea, în perioada 26 martie – 1 aprilie, Giurgiu Servicii Publice și-a propus si aproape a finalizat următoarele lucrări: întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare, curațarea rigolelor prin răzuire, colectarea, încărcarea și transportarea deșeurilor municipale inerte. Pe de altă parte, conform planului de activități al serviciului iluminat stradal au fost finalizate activitățile de montaj a corpurilor de iluminat tip glob pe șoseaua Portului, a corpurilor de iluminat LED, în zona Policlinica. De asemenea, a fost finalizată reabilitarea sistemului de iluminat de pe străzile Stejarului, Paltinului, Gorunului, Arțarului, totodată fiind remediate defecțiunile apărute la rețeaua de iluminat public, care au fost constatate în timpul monitorizării, dar și a sesizărilor primite.Până la finalul săptămânii activitățile Giurgiu Servicii Publice se vor concretiza prin continuarea reabilitării instalației electrice la Seminarul Teologic Ortodox ”Teoctist Patriarhul”, reabilitarea iluminatului la trecerea de pietoni adiacentă complexului industrial Dunăreana, și nu în ultimul rând montarea iluminatului arhitectural al statuii zeului Apollo, amplasată la intersecția str. Parcului – str. Episcopiei.
De asemenea, compartimentul DDD a finalizat achiziția de substanțe biocide (insecticide și larvicide) necesare activităților de dezinsecție aeriană și terestră pentru anul 2022, totodată fiind finalizată și procedura de achiziție a serviciului de pulverizare aeriană. Tot în această săptămână, echipele Giurgiu Servicii Publice vor verifica subsolurile blocurilor din cartierul Tineretului, etapă premergătoare activităților de dezinsecție terestră.