O statuie a lui Spiru Haret la Giurgiu

La numai trei luni de la trecerea la cele veșnice a marelui pedagog, matematician și astronom Spiru Haret, în pagina a 3-a, a ziarului “Foaia țăranului roman”, nr.3 din 1 februarie 1913, care a apărut în comuna Letca Veche, se tipărea un apel pentru ridicarea unei statui lui Spiru Haret în orașul Giurgiu.
„Cel mai bun și cel mai binevoitor prieten al țărănimei, al învățătorimei al preoțimii și în general al tutiror oropsiților acestei țări, s-a dus dintre noi. Cu el s-a stins steaua lumina ce avea să lumineze încă colibele tuturor nevoiașilor, căci îi iubea prea mult dîndu-le viață din viața sa.”
Acesta este doar un fragment din acest Apel.
Se publică, apoi, în numerele următoare, liste cu numeroși donatori pentru realizarea acestei statui. De remarcat că printre donatori se află și destul de mulți elevi de la școala din localitate, probabil de la clasa domnului învățător Emanoil Copăcianu, directorul și inițiatorul publicației respective, care a apărut în județul nostru și se adresa satului vlășcean.
Prof. Emil Talianu