Parlamentul European: mecanismul statului de drept se aplică fără întârziere de la 1 ianuarie

În rezoluția privind pachetul CFM, eurodeputații au contestat declarația Consiliului European de a suspenda mecanismul statului de drept, în așteptarea hotărârii Curții de Justiție a UE.
Miercuri a fost adoptată o rezoluție referitoare la cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, la Acordul interinstituțional, la instrumentul de redresare al UE și la Regulamentul privind statul de drept, cu 496 voturi pentru, 134 împotrivă și 65 abțineri.
Parlamentul salută acordurile politice privind pachetul bugetar pe termen lung, care include noul mecanism privind statul de drept, și reamintește „importanța istorică” a acestuia.
Condiționalitatea privind statul de drept trebuie să se aplice integral de la 1 ianuarie
Cu toate acestea, concluziile Consiliului European din 11 decembrie, conform cărora Comisia nu ar trebui să aplice mecanismul statului de drept până când Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) nu a luat o decizie cu privire la legalitatea instrumentului, sunt „inutile”. Acordul dintre PE și Consiliu prevede în mod clar că acesta se va aplica de la 1 ianuarie 2021, subliniază eurodeputații.
În conformitate cu tratatele UE, Consiliul European „nu exercită funcții legislative”. Prin urmare, eurodeputații consideră că „nicio declarație politică a Consiliului European nu poate fi considerată o interpretare a legislației”. Comisia este „complet independentă”, iar concluziile Consiliului „nu pot deveni obligatorii pentru Comisie în ceea ce privește aplicarea actelor juridice”, adaugă eurodeputații.

Întârzieri inutile în ceea ce privește pachetul de finanțare al UE din cauza regulii unanimității
Parlamentul regretă profund faptul că cerința de a avea unanimitate în Consiliu a întârziat în mod nejustificat, printre altele, adoptarea CFM și a deciziei privind resursele proprii. Viitoarea Conferință privind viitorul Europei ar trebui să depună eforturi pentru a depăși aceste obstacole.