Parteneriat între Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj

În cadrul preocupărilor cu privire la digitalizarea documentelor de bibliotecă, joi, 13 mai 2021, a fost încheiat un parteneriat de colaborare între Biblioteca Județeană „I. A. Bassarabescu” Giurgiu și Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj, în cadrul căruia opt documente pe suport de hârtie din colecțiile speciale ale Bibliotecii Județene Giurgiu, vor fi transpuse în format digital.
Scanarea de carte veche este o soluție tot mai des folosită pentru conservarea şi prezervarea colecțiilor, facilitând accesul utilizatorului la informație fără a afecta starea de conservare a originalului.