Revista literară „SUD” – începuturi

La 5 octombrie 1996, apare revista literară Sud , publicaţie editată de Fundaţia culturală Dimitrie Bolintineanu, oraşul Bolintin Vale, judeţul Giurgiu.
Publicaţia apare cu sprijinul Consiliului Judeţean Giurgiu, al Primăriei oraşului Bolintin Vale şi al Ministerului culturii şi cultelor.
Colectivul de redacţie la nr.1: Constantin Carbarău (redactor responsabil), Dumitru Dumitrică, Nicolae Mihăilă, Constantin Bărbuţă, Emil Păunescu, Dunia Pălăngeanu, Emil Talianu, Alexandra Firiţă, Florică Dan, Tudora Andreescu. Foto – Verona Marin, Costel Tudose. Secretar general de redacţie – Marilena Vulpe. Tehnoredactare computerizată – Cristina Dumitrescu.
Redacţia şi administraţia: Oficiul poştal Bolintin Vale , CP 3, judeţul Giurgiu.
Format – 40 x 30.
Tipografia: SC Ginet Mary SRL Bolintin Vale, Tache Express Publistar, Web Desing, Domino Bucureşti.
Prof. Emil Talianu