Seminar cu tema “Integritatea si prevenirea coruptiei in sectorul public”

DGA 2Miercuri, 24 mai, Serviciul Județean Anticorupție Giurgiu în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu a organizat și desfășurat în sala de ședințe a Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Vlașca” al Județului Giurgiu, seminarul cu tema ,,INTEGRITATEA ȘI PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN SECTORUL PUBLIC”, constând în consiliere și sprijin metodologic în domeniul managementului riscurilor de corupție la nivelul instituțiilor subordonate și unităților administrativ teritoriale de pe raza județului Giurgiu.
Evenimentul este încadrat în seria de activități de prevenire dedicate ,,Zilei Direcției Generale Anticorupție – 30 Mai” și a avut ca scop creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală.DGA !La activitate au participat membri ai grupurilor de lucru constituite la nivelul acestor instituții, precum și reprezentanți din cadrul Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, Consiliul Județean Giurgiu și Primăria Muncipiului Giurgiu.
În cadrul lucrărilor, specialiști ai Direcției Generale Anticorupție au prezentat modalitățile practice referitoare la pregătirea activităților de management al riscurilor de corupție, identificarea și descrierea riscurilor de corupție, evaluarea riscurilor de corupție și a măsurilor utilizate pentru controlul acestora, determinarea și implementarea măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupție, redactarea Registrului de riscuri și vulnerabilităților la corupție, monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție.
La seminar au mai participat si specialiști din cadrul Centrului de Resurse Juridice – Radu Nicolae, respectiv Centrul de Cercetări Avansate în Management și Etică Aplicată – Ducu Cristian, care au susținut alocuțiuni pe tema managementului riscurilor de corupție specifice domeniului administrației publice.