Anunț de licitație

Administrația Zonel Libere Giurgiu S.A. organizează licitații publice, în condițiile prevăzute de HG 1669/2004 pentru:
– Inchirierea de birouri, platforme, construcții speciale, module, spații în magazii și hale, disponibile la această dată;
– Data licitației: 06.08.2020, ora 11:00.
Locul: sediul Administrația Zonel Libere Giurgiu S.A. din Giurgiu, șos. Portului, nr. 1-2.
La licitații pot participa atât persoane fizice cât și juridice române sau străine.
Solicitanții pot ridica documentația de licitație și achita taxele de licitație la sediul Administrația Zonel Libere Giurgiu S.A.
Relații suplimentare se pot obține la tel/fax: 0246.217.541; 0246.217.598; 0246.219.640/int. 113.