APEL DE SELECTIE nr.1/2021 – Forma simplificata – MASURA 04/6A „Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” Asociatia GAL Giurgiu EST

MASURA 04/6A” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” Asociatia GAL Giurgiu EST anunta lansarea apelului de selectie nr. 1, aferent anului 2021 in data 07.07.2021 al Masurii 04/6A”Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”.

1. Data lansarii apelului de selectie: 07.07.2021;
2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 04/6A „Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”:
– Microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-agricole existente şi nou-înfiinţate (start-up) din teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST.
3.Fondul disponibil alocat pe sesiune: 120.000 euro;
4. Fondul disponibl alocat pe masura: 320.000 euro;
5. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 20.000 Euro sau 40.000 Euro conform listei codurilor CAEN eligible, anexele 8 si 9 la Ghidul Solicitantului.
6. Data limita de primire a proiectelor: 07.08.2021;
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul Asociatiei GAL Giurgiu EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 14:00,in zilele lucratoare.
7. Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 04/6A” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
8. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 04/6A
” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro , sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. De asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com .
9. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 04/6A ” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, www.galgiurgiuest.ro sau la sediul ASOCIATEI GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.

Atenţie! Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maxim 31.12.2023.
Durata de realizare a obiectivelor şi implementarea corectă a Planului de afaceri, este cel tarziu data de 30.09.2023 şi reprezintă termenul limită până la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua tranşă de plată, la care se adaugă termenul 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua tranşe de plată.
Presedinte ,
Manea Silvian