COD PORTOCALIU: Dunarea creste amenintator

D 2Pana pe 31 martie la ora 18:00, INHGA a emis o atentionare hidrologica de COD PORTOCALIU pe Dunare in amonte de Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie.
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Giurgiu (CJSU) atentioneaza de asemenea ca Dunarea este in crestere in sectiunea port Giurgiu, astazi la ora 12:00, nivelul situandu-se peste cota de atentie (630 cm cu un debit de 12.350 mc/s, în creștere cu 2 cm comparativ cu nivelul înregistrat la ora 08.00, cu 60 cm peste cota de atenție, 10 cm sub cota de inundaţie şi cu 130 cm sub cota de pericol).D 1CJSU Giurgiu informeaza ca râurile interioare care străbat județul Giurgiu au un regim de curgere normal, nivelurile și debitele situându-se sub cotele de atenție.
La nivelul C.J.S.U. Giurgiu, s-a dispus intrarea în dispozitivul de apărare a C.J.S.U. Giurgiu și a C.L.S.U. riverane fluviului Dunărea (Giurgiu, Găujani, Vedea, Malu, Slobozia, Oinacu, Gostinu, Băneasa, Prundu și Greaca) cu respectarea următoarelor măsuri:
-monitorizarea permanentă a fenomenelor vizate;
-verificarea funcţionării fluxului informaţional operativ decizional;
-pregătirea şi angrenarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie pentru a participa la acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor eventualelor inundaţii;
-supravegherea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în special în zonele critice (zonele de traversare a conductelor, zonele în care la viiturile anterioare s-au produs infiltraţii pe sub/prin dig);
-întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivelor aflate în zonele inundabile;
-evacuarea bunurilor şi obiectivelor aflate în administrare şi amplasate în zonele inundabile;
-asigurarea funcţionării la capacitate a amenajărilor de desecare din incintele îndiguite în vederea evitării unor eventuale inundaţii din ape interne către A.N.I.F.-Unitatea de Administrare Giurgiu;
-supravegherea lucrărilor de traversare a digurilor longitudinale de către conductele staţiilor de pompare aflate în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu;
-evacuarea utilajelor, depozitelor de material lemnos şi a altor obiective existente în zona dig-mal.

De asemenea, prin ordin de prefect, s-au constituit două comisii mixte de monitorizare a stării tehnice a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor de la Dunăre, formate din reprezentanţi ai S.G.A. Giurgiu, I.S.U. “Vlaşca” Giurgiu, A.N.I.F. Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare – Teleorman – Neajlov – Unitatea de Administrare Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, fiecare comisie având traseul Giurgiu-Greaca, respectiv Giurgiu-Pietroşani.D 3