Gazeta Asociaţiunei culturale vlăşcene

In perioada 1 septembrie 1928 – 1 ianuarie 1931 a văzut lumina tiparului “Gazeta Asociaţiunei culturale vlăşcene” – o apariţie neregulată de 7 numere.
„Asociaţia trebuie să lupte prin toate mijloacele pentru răspândirea culturii în special la sate, pentru propagarea ideilor economice cu aplicaţii practice.”, era textul publicat intr-unul din primele numere ale gazetei.
Redacţia şi administraţia erau in strada Ştefan cel Mare, nr. 8, Giurgiu.
Director D. Verziu.
Tipografia Ulpiu Stănculescu, Giurgiu.
Prof. Emil Talianu