ITM Giurgiu – Stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – Comunicat de presă

Inspectoratul Teritorial de Muncă Giurgiu informează angajații și angajatorii de pe raza județului Giurgiu, că în Monitorul Oficial nr.1186 din 09 decembrie 2022 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.1447, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Astfel, începând cu data de 01.01.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei / oră.
Tot cu această dată, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei / oră.
În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar.
Facem precizarea că aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute de dispozițiile Legii nr.227 / 2015 – Codul Fiscal (art.60 pct.5) :
(i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
(ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;
(iii) 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică
CONSILIER C.R.P.
ROBERT BENE