Locuri gratuite pentru studenti in tabara la Costinesti – Ce criterii trebuie indeplinite pentru un loc in tabara!

tabara copyAvând în vedere faptul că în ultimii ani structurile care promovează voluntariatul în rândul studenților au primit locuri în taberele studențești de vară organizate anual de Ministerul Tineretului și Sportului, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a hotărât să atragă atenția asupra importanței sprijinirii studenților defavorizați și, în același timp, să se implice activ în acest sens, prin asumarea unor măsuri active de integrare în învățământul superior a acestor studenți. Astfel, ANOSR a decis pentru al patrulea an la rând să ofere locurile de tabără pe care le-a primit de la MTS pentru studenții proveniți din categorii defavorizate!
Prin urmare, ANOSR lansează concursul pentru Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2017, tabără care se vă desfășura în perioada 25-30 august 2017 în stațiunea Costinești, la Complexul Vraja Mării. Pe lângă un sejur de 5 zile la malul mării, studenții care vor beneficia de un loc în această tabără organizată de ANOSR vor avea ocazia să participe și la o serie de activități și dezbateri în cadrul cărora se vor discuta problemele cu care se confruntă la ora actuală categoriile defavorizate de studenți din mediul educațional românesc.
Toți studenții ce vor beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți vor avea asigurate GRATUIT cazarea și masa pe toată perioada sejurului de tabără, precum și transportul din localitatea de domiciliu până în Costinești și retur.
Pentru această tabără se pot înscrie acei studenți care se încadrează în categoriile sociale enumerate mai jos și care nu au beneficiat în acest an de un alt loc de tabără oferit de Ministerul Tineretului și Sportului prin Programul Național Tabere Studențești.
Cine poate beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2017?
Categoriile sociale de studenți care pot beneficia de un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2017 sunt:
a) Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți;
b) Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial;
c) Studenții cu dizabilități;
d) Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute;
e) Studenții rromi;
f) Studenții proveniți din mediul rural.
De asemenea, toți studenții participanți trebuie să aibă vârsta sub 35 de ani!
Cum te poți înscrie pentru un loc în Tabăra ANOSR pentru studenți – ediția 2017?
Pentru a beneficia de un loc în cadrul acestor tabere, în primul rând trebuie să te încadrezi în cel puțin una din categoriile enumerate mai sus. Candidaturile care nu respectă cerințele nu vor fi luate în considerare!
Următorul pas este să se completeze un formular până la data de 20.07.2017, ora 23:59, atașând totodată și documentele justificative categoriei/categoriilor sociale în care te încadrezi.
Documentele necesare înscrierii, în funcție de categoria socială, sunt:
A. Studenții orfani de un părinte sau de ambii părinți:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Copii ale certificatelor de deces ale părinților
B. Studenții proveniți din casele de copii sau plasament familial:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Adeverință din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
C. Studenții cu dizabilități:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Document justificativ care să dovedească dizabilitatea solicitantului
În cazul în care te încadrezi la categoria „Studenți cu dizabilități” și ai nevoie de însoțitor pe perioada taberei, acesta va beneficia de cazare, masă și transport în cadrul taberei dacă are calitatea de student. În acest caz, va trebui să trimiți o copie după carnetul său de student și după carnetul de identitate prin formularul de mai sus.
D. Studenții a căror familie înregistrează venituri scăzute:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie);
 În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.
E. Studenții rromi:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Adeverință eliberată de primăria localității de domiciliu sau de o organizație neguvernamentală care are ca scop susținerea societății civile rome din România, legal constituită, prin care reiese apartenența la etnia romă
4. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie).
 În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.
F. Studenții proveniți din mediul rural:
1. Copie a carnetului de student, vizat pe anul universitar 2016-2017
2. Copie după cartea de identitate valabilă
3. Documente justificative pentru lunile aprilie, mai și iunie, privind veniturile ambilor părinți și ale studentului, după caz:
 Cupoane sau adeverința de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de șomaj a părinților (sau a unuia din părinți);
 Adeverință de salariu net a părinților (sau a unuia din părinți);
 Declarație pe proprie răspundere a solicitantului, din care să reiasă că nu are venituri sau că nu mai are alte venituri decât cele declarate prin actele menționate mai sus (obligatorie).
 În cazul în care părinții sunt divorțați, este suficientă trimiterea situației veniturilor unui singur părinte, alături de o copie după certificatul de divorț al părinților.
Selecția studenților beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR se va face, în limita locurilor disponibile, după următoarele criterii:
 Justificarea cazului social în care se încadrează studentul prin intermediul documentelor trimise de către acesta;
 Motivația ce stă la baza aplicației, exprimată în cadrul formularului de înscreiere.
Lista studenților care au fost selectați pentru a fi beneficiari ai locurilor de tabără oferite de ANOSR va fi afișată pe site-ul www.anosr.ro în data de 24.07.2017.
Studenții care se vor găsi pe lista afișată pe site vor fi contactați pentru confirmarea participării până pe data de 27.07.2017, urmând ca în data de 28.07.2017 să fie afișată pe site lista finală cu participanții din cadrul taberei. În cazul în care vor fi studenți care vor renunța la locul de tabără primit, vor fi contactați pentru a participa studenții aflați pe lista de așteptare, criteriul de departajare a acestora fiind punctajul obținut în funcție de respectarea celor două criterii de selecție mai sus precizate.
De asemenea, dacă nu dorești ca datele tale personale (numele și prenumele) să apară în lista de participanți selectați în tabără care va fi publicată pe site, vei putea alege această opțiune în formularul de înscriere, iar pe site va apărea doar universitatea și facultatea din care faci parte. În acest caz, vei fi anunțat personal în cazul în care ai fost selectat în tabără.
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta pe adresa de e-mail office@anosr.ro.