Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării unor evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării acestui sector pentru întreaga societate, la nivel național.
Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu marchează luna mai, desemnată ca luna a promovării economiei sociale, prin organizarea de evenimente și acţiuni de conștientizare a importanței dezvoltării economiei sociale. Această inițiativă anuală oferă cadrul propice pentru a spori informarea publicului larg și a susține entitățile economiei sociale prin seminarii, ateliere și evenimente dedicate.
Economia socială are ca obiective consolidarea coeziunii economice şi sociale, ocuparea forţei de muncă și dezvoltarea serviciilor sociale. Pentru îndeplinirea acestor obiective, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele activități de interes general: producerea de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia; promovarea cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil; dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil; dezvoltarea serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.
În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu a organizat diferite acțiuni în vederea promovării importanței domeniului economiei sociale și creșterea gradului de implicare a autorităților locale în susținerea acestuia, a modificărilor aduse cadrului legal, dar și a rolului compartimentelor de economie socială din cadrul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.
De asemenea, în cadrul Bursei generale a locurilor de muncă din 17 mai 2024, a fost organizat un stand cu scopul promovării conceptului de economie socială, cât și al identificării de soluţii pentru problemele cu care se confruntă comunitățile locale în demersul acestora de oferire de servicii sociale și de ocupare care să răspundă nevoilor membrilor comunității.
Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea atestatului sau/și a mărcii sociale, precum şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS).

La nivelul județului Giurgiu, serviciile de atestare și de certificare sunt oferite de Compartimentul de economie socială din cadrul AJOFM Giurgiu, care informează şi acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/ întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi pentru desfăşurarea activităţii acestora în raport cu drepturile şi obligaţiile acestora în calitate de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserţie.

Procesul de atestare și certificare a debutat în anul 2016, până la finele lunii martie 2024 în județul Giurgiu au fost acordate 94 de atestate ca întreprindere socială (ÎS), iar la data de 31 martie 2024 un număr de 74 atestate din cele eliberate erau valabile.
Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale (RUEIS) este publicat lunar, în forma actualizată, pe pagina de internet a ANOFM (https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=9&subcateg=1 ) și poate fi consultat de orice persoană interesată.
BIROUL DE PRESA AL AJOFM GIURGIU