Precizari privind acordarea ajutorului financiar, in conformitate cu prevederile O.U.G. NR.168/2022

Potrivit prevederilor art.X coroborate cu cele ale art.XIII din OUG nr.168/2022, in anul 2023 se acorda un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii si beneficiarilor de drepturi prevazute de legi cu caracter special platite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul in Romania (persoanele care au locul de sedere/resedinta obisnuita in strainatate nu beneficiaza de ajutorul financiar) si ale caror venituri sunt mai mici sau egale cu 3. 000 lei, astfel:
a). in cuantum de 1000 lei , daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1 500 lei inclusiv;
b).in cuantum de 800 lei , daca nivelul veniturilor lunare este intre 1 501 lei si 2 000 lei, inclusiv;
c). in cuantum de 600 de lei , daca nivelul veniturilor lunare este intre 2 001 lei si 3 000 lei inclusiv;
Ajutorul financiar se plateste in doua transe egale, in lunile ianuarie 2023 respectiv octombrie 2023, astfel:
– in cuantum de 500 lei , daca nivelul veniturilor lunare este de pana la 1 500 lei, inclusiv; – in cuantum de 400 lei , daca nivelul veniturilor lunare este intre 1501 lei si 2 000 lei, inclusiv;
– in cuantum de 300 lei , daca nivelul veniturilor lunare este intre 2 001 lei si 3 000 lei, inclusiv;
Conform prevederilor art.Xalin.(3) din actul normativ susamintit, prin termenul “venituri lunare “ se intelege:
a). venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii , platite in luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
b). venituri din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, platite in luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
c). venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, cu exceptia veniturilor din indemnizatiile acordate persoanelor prevazute la art.4 alin.(2) si art.18 alin.(1) lit.c) din Legea nr.341/2004, si a veniturilor din drepturile acordate persoanelor prevazute de Legea nr.49/1991, si platite in luna ianuarie 2023, respectiv in luna octombrie 2023 prin casele teritoriale de pensii/casele sectoriale de pensii;
d). venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari acordata in baza Ordonantei de urgent a Guvernului nr.6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; e).venituri din salarii si asimilate salariilor;
Ajutorul financiar prevazut la art. X alin.1 din OUG nr.168/2022 se acorda numai in situatia in care veniturile lunare cumulate precizate anterior ( lit.a). – e).) realizate de aceeasi persoana sunt mai mici sau egale cu 1 500 lei, 2 000 lei, respectiv 3 000 lei. Ajutorul financiar prevazut de ordonanta se plateste din oficiu, in luna ianuarie 2023, a fost transa I de acordare a acestuia, transa a-II-a acordadu-se in luna octombrie 2023.