Prinde viaţă un nou proiect iniţiat de Grupul de Acţiune Locală Giurgiu – Comunitate Locală Responsabilă

La iniţiativa Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Giurgiu – Comunitate Locală Responsabilă – a fost implementat de către Primăria Giurgiu, proiectul de reabilitare a Casei Tinereului, sub denumirea de Facilităţi comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu – cod SMIS 137489.
Este vorba despre un proiect de transformare a Casei Tineretului într-un Centru Comunitar Integrat Multifuncțional.
De altfel, scopul constituirii Asociaţiei este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona urbană marginalizată ”RUDARI” din Municipiul Giurgiu și îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL).
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de la nivelul Municipiului Giurgiu.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Giurgiu, respectiv reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zona urbană marginalizată (ZUM) – Rudari, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL- municipiul Giurgiu.
Zona vizată de proiect din punct de vedere al funcționalității este întreg teritoriul municipiului Giurgiu care include și zona urban marginalizată Rudari.

Proiectul are în vedere următoarele intervenții:
– Investiții în realizarea unui Centru Comunitar Integrat;
– Investiții în amenajarea spațiului urban degradat al comunității defavorizate – amenajarea unui loc de joacă;

In funcție de nevoile identificate, proiectul va conduce la accesul nediscriminatoriu a comunității urbane marginalizate la:
– servicii socio – medicale de calitate
– servicii socio-cultural – recreaționale
– un mediu de viață/înconjurător (peisaj urban) civilizat

Astfel, obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Înființarea unui Centru Comunitar Integrat;
– Dotarea a 2 locuințe pentru victimile violenței în familie;
– Îmbunătățirea spațiilor publice urbane, prin construirea unui loc de joacă;
Contextul pentru care s-a luat ca ţintă acest proiect este legat de faptul că acest cartier, Rudari, este situat la periferia orașului, fiind la 10 minute de primul magazin, 15 minute de școală și dispensarul medical și 30 de minute de primărie, iar comunitatea marginalizată cu o populație semnificativă de cetățeni de etnie romă are nevoie de sprijin pentru a se integra în societate.
De asemenea, serviciile medico – sociale sunt deficitare, în sensul că există un mediator angajat la nivelul DAS, însă este insuficient în comparație cu problemele existente.
De aceea, un centru comunitar integrat în care să fie prestate servicii de specialitate este de mare utilitate, atât pentru populația marginalizată cât și pentru populația din zonele distincte limitrofe. În cartierul Rudari nu există nicun loc de joacă, iar modalitatile de petrecere a timpului liber sunt limitate la nivel de gospodărie, nu există terenul de sport sau alte facilităti în zonă. Practic, in prezent populatia nu poate benefica de servicii culturale si recreative pentru petrecerea unui timp liber de calitate.
Amenajarea a două locuințe pentru victimele violenței domestice în cadrul noului obiectiv de investiții este, de asemenea, necesara.
Populația vizată de proiect este reprezentată de toate persoanele care trăiesc în zona urbană unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală (66.692 de persoane, conform adresei nr.316/03.02.2020 a Direcției Județene de Statistică Giurgiu). Aceștia vor fi beneficiari ai unui CCI multifuncțional și a unui loc de joacă.

Grupurile țintă vizate de proiect sunt: 
– Persoane expuse riscului de sărăcie (femeile, tinerii, persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele fără adăpost, persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități, copii aflați în situații de risc)
– Persoane care suferă de forme de dependențe (alcool, substanțe interzise, etc)
– Victimele violenței domestice, ale traficului de ființe umane
– Persoane defavorizate aparținând etniei rome
Beneficiar direct este Primăria Municipiului Giurgiu, care va beneficia de o clădire proprietate publică reabilitată din punct de vedere structural;
Ca si impact, proiectul răspunde problemelor de la nivelul grupului țintă identificate în cadrul SDL si prezentate mai sus.