Anunt privind prelungirea apelului de selectie – Masura 2/2A: „Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”

ANUNȚ
PRIVIND PRELUNGIREA
APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 2/2A “ Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019
M2/2A: 10.07.2019 – 24.08.2019, prelungit până în 20.09.2019

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță prelungirea în data de 22.08.2019, a apelului de selecție pentru Măsura 2/2A „Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 10.07.2019
Data limită de depunere a proiectelor: 20.09.2019, ora 13.00

Beneficiari eligibili:
• Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari.

Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A: 210.000,00 Euro.
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 2/2A: 210.000,00 Euro.
Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000,00 Euro.
Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de: 15.000 EURO
Suma totală alocată Măsurii 2/2A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 210.000,00 Euro.

Precizăm că toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție rămân neschimbate.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M2/2A și anexele la ghid, postate pe pagina de internet a GAL: www.asociatiagiurgiunord.ro
Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: gal.gr.nord@gmail.com
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord
Președinte,
MARIN ELENA