ANUNŢ privind începerea proiectului: „Festivalul Dunărea la Giurgiu”, în cadrul POPAM 2014-2020

Beneficiar: Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană
Contractul de finanțare nr. 279 pentru proiectul „Festivalul Dunărea la Giurgiu”, cod SMIS 130318, a fost semnat în data de 19.08.2019. Proiectul este finanțat din fonduri externe nerambursabile din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri maritime 2014-2020 prin „Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime”, Axa prioritară „O ocupare a forței de muncă și o coeziune teritorială sporite”
Obiectivul general al proiectului constă în stimularea turismului și animarea zonei cuprinse în teritoriul FLAG prin promovarea Tradițiilor pescuitului Dunărean. Acest obiectiv contribuie, prin desfășurarea de campanii de promovare pe mai multe niveluri (Materiale promovare, materiale culturale, materiale intercative etc), la obiectivul strategiei și anume dezvoltarea durabilă a zonei, prin sprijinirea creșterii economice, sprijinirea și promovarea sectorului pescăresc și diversificarea activităților legate de pescuit și acvacultură, generatoare de valoare adăugată. Proiectul își propune promovarea produselor și activităților pescărești ,din cadrul teritoriului FLAG , prin masuri de promovare si animare prin prisma tradițiilor pescuitului Dunarean.

Obiectivul specific 1 –Dezvoltarea capacității teritoriului FLAG de promovare a zonei și a produselor pescărești , prin organizarea a 3 festivaluri cu tema Dunărea la Giurgiu.

Rezultate așteptate
Detalii rezultat – Componența 1
1. Rezultat 1 – Realizarea a minim 3 rapoarte de audit
2. Rezultat 2 – Realizarea a 3 festivaluri cu tema Dunărea la Giurgiu
3. Rezultat 3 – Creșterea numărului de turiști/producători/comercianți în zonă
4. Rezultat 4 – Realizarea informării și publicității proiectului prin panouri pentru publicitate și autocolante

Valoarea totală a proiectului (lei): 1.409.242,00 lei, valoare eligibila proiect: 1.409.242,00 lei
DURATA PROIECTULUI: 25 luni