Comunicat demarare proiect ” AIVision – Sistem de analiza video bazat pe inteligenta artificială”

Joi, 20 ian. 2022

Comunicat demarare proiect ”AIVision – Sistem de analiza video bazat pe inteligenta artificială”

Titlul proiectului: ”AIVision – Sistem de analiza video bazat pe inteligenta artificială”
Numele beneficiarului: INFOGRUP SRL
Obiectivul general al proiectului: Cresterea competitivitatii Info Grup SRL prin diversificarea activitatii pe care o deruleaza in domeniul furnizarii, instalarii si intretinerii sistemelor de supraveghere-alarmare, respectiv prestarea de servicii inovative, bazate pe analiza fluxurilor video live prin integrarea utilizarii IoT si a inteligentei artificiale în cadrul unei Platforme AIVision (software si hardware). Obiectivul general al proiectului este in deplina concordanta cu obiectivele de crestere economica ale Uniunii Europene si cu masurile Guvernului Romaniei pentru stimularea investitiilor si consolidarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie/servicii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea infrastructurii Info Grup SRL prin achizitionarea de active necorporale – platforma AIVison care include back-end si front-end de tip e-commerce, precum si active corporale: echipamente noi, de ultima generatie si „prietenoase” cu mediul, eficiente energetic, pentru prestarea de noi servicii de securitate la un raport optim pret-calitate in Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia;
Investitia include echipamente de producere a energiei din surse regenerabile – panouri fotovoltaice utilizate la functionarea Platformei.
2. Crearea premiselor pentru prestarea de noi servicii, cu valoare adaugata ridicata, care pot fi comercializate inclusiv pe piata internationala;
3. Crearea de noi locuri de munca într-o regiune afectata de somaj si mentinerea celor existente : cresterea numarului mediu de salariati ai societatii prin crearea de 2 noi locuri de munca cu norma întreaga, pe perioada nedeterminata, din care cel putin o persoana din categorii defavorizate.

Valoarea totală a proiectului: 2,499,479.80 lei
Valoare totală eligibilă: 2,100,403.19 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 1,523,276.23 lei din care din FEDR 1.284.803,23 lei
Data începerii proiectului: 21.12.2021
Data finalizării proiectului: 30.06.2023
Codul MySMIS: 139037
Contract de finanțare nr. 7426/21.12.2021
Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2, Prioritatea de Investiții 2.2 Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDRAP) Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Date de contact INFOGRUP SRL
Persoana de contact: Gheorghe CIOBANU – Director general
Sediu social: Str. ALEEA SAVIN POPESCU BL MUV 3P, judetul Giurgiu, Giurgiu, cod postal 080088, România
Tel.: 0744543849 / 0246217805/ E-mail: office@infogrup.ro