COVID-19: Trei localități din județul Giurgiu, cu program redus la cârciumă- COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere prevederile art. 6, punctul 4, din Anexa 3 ”Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” din HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020 și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor COVID-19, precum și rata de incidență a cazurilor pozitive la 1.000 de locuitori la nivelul fiecărei localități din județul Giurgiu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu s-a întrunit în ședință online, la data de 08.09.2020, și a adoptat următoarea măsură:

În municipiul Giurgiu şi în comunele Gostinu, Herăşti şi Oinacu din judeţul Giurgiu, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfăşoară în intervalul orar 06:00 – 24:00, începând cu data de 09.09.2020.

Măsura este valabilă până la modificarea/abrogarea acesteia printr-o nouă Hotărâre CJSU Giurgiu, în urma analizei săptămânale a incidenței cazurilor pozitive COVID-19.

Pentru o mai bună înțelegere a cauzelor ce au condus la adoptarea măsurii mai-sus menționate, redăm integral conținutul art. 6, punctul 4, din Anexa 3 ”Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc” din HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020: ”Comitetele județene pentru situații de urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea într-o localitate din zona de competență a activității operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în perioada menționată, trece peste pragul de 1,5/1.000 de locuitori”.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu