Transparenţa, meritocraţia, competenţa – principii terfelite la Giurgiu

În luna mai, 2021, pe site-ul www.opiniagiurgiu.ro am publicat articolul
http://opiniagiurgiu.ro/directorul-ajofm-giurgiu-ori-sa-fie-toba-de-carte-ori-ramane-cum-s-a-stabilit/ , în care ne arătam nedumerirea faţă de bibliografia stufoasă pe care eventualii concurenţi la şefia AJOFM Giurgiu ar fi trebuit să o ştie “pe de rost”.
Iată că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), garantul respectării legalităţii în ceea ce priveşte funcţia publică şi funcţionarii publici, ne-a dat dreptate.
Culmea este că la concursul organizat de AJOFM Giurgiu s-a prezentat o singură persoană (tobă de carte), care, ce să vezi, “a loat” concursul.
Transparenţă totală, meritocraţie şi aplicarea clară şi fără echivoc a principiului liberal al competenţei…
Noi nu mai comentăm, însă iată ce spune ANFP despre această speţă:

“În luna iunie 2021, ANFP a formulat 8 acţiuni în instanţă, ca urmare a identificării unor nereguli în aceea ce privește aplicarea prevederilor legale privind funcția publică şi a solicitat:
• constatarea nulității de drept a 4 concursuri de recrutare organizate în vederea ocupării funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv ale Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, Hunedoara, Neamț și Tulcea, organizate fără a se stabili tematica de concurs, şi anularea actelor administrative emise de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru numirea în funcțiile publice de conducere pentru care s-au organizat concursurile, a persoanelor declarate „admis”.
ANFP are legitimare procesuală activă şi poate sesiza instanţa de contencios administrativ.
ANFP sesizează: 47 de legi, mii de pagini, în bibliografia unor concursuri la ANOFM
ANFP a sesizat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu privire la unele aspecte care privesc procedura de organizarea a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere vacante de director executiv al AJOFM Tulcea, Neamț, Hunedoara şi Giurgiu.
În cuprinsul anunţurilor de concurs aferente funcţiilor publice menţionate, disponibile pe site-ul ANOFM, nu era specificată tematica aferentă fiecărui post, fiind încălcate în acest fel prevederile legale în vigoare.
Un alt aspect sesizat de ANFP a fost acela că bibliografia de concurs era alcătuită dintr-un număr foarte mare de acte normative.
Liviu Mălureanu, preşedintele ANFP: “Consider că n-ai cum, omenește, să memorezi 47 de legi, unele de sute de pagini. Vorbim, aşadar, de mii de pagini care trebuie memorate în 30 de zile. Concursurile nu trebuie să fie probă de memorare. Avem nevoie de specialiști capabili să interpreteze legislația, nu să o reproducă cuvânt cu cuvânt. De altfel, care mai este sensul memorării legislației, când aceasta este disponibilă la un click distanţă (?)”.
Printr-o adresă oficială către ANOFM, ANFP a solicitat clarificarea aspectelor de ordin legal, dar şi comunicarea unui punct de vedere cu privire la competențele si aptitudinile care se urmăresc a fi demonstrate de către candidații înscriși la concurs, prin stabilirea unei bibliografii care necesită memorarea a 47 de acte normative în integralitatea lor”.