DREPT LA REPLICĂ: cu privire la știrile negative despre aprobarea excedentului bugetar la nivelul Primăriei municipiului Giurgiu

Prin intermediul articolului de presă în care este specificat, că Primăria a realizat, la 31.12.2020, un excedent bugetar de 12.761.334 lei și repartizat ”pe căprării”, a fost indusă ideea că, actuala conducere a ascuns acest lucru și a condamnat moștenirea preluată, afirmație care este tendențioasă și falsă.
Faptul că a fost preluat un mandat cu datorii este adevărat, situațiile și raportările financiare există, așa cum este adevărat și faptul că au fost și sunt depuse eforturi pentru achitarea obligațiilor financiare.
Ideal ar fi fost ca aceste obligații să nu fi existat, sau cel puțin nu la acest nivel, datoriile respective îngreunând demararea proiectelor pe care actuala conducere s-a angajat să le realizeze.
Revenind la excedentul bugetar despre care se face referire în știrea respectivă, în sumă de 12.761.334 lei, menționăm că acesta reprezintă disponibilul Unității Administrativ-Teritoriale la finele anului 2020 din diverse surse de venituri și anume:
10.141.028 lei reprezentând sume încasate (prefinanțare din fonduri europene nerambursabile) aferente proiectelor în derulare;
184.528 lei reprezentând taxa de habitat încasată de la populație;
Atât proiectele cu fonduri europene nerambursabile cât și taxa de habitat au surse de venit cu destinație specială, precisă și limitată, care nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru cele care au fost create. Disponibilul rămas în cont la sfârșitul anului se reportează anul următor cu același scop și destinație. Concret, sumele nu au fost ascunse sau utilizate în alte scopuri.
68.886 lei reprezintă venituri ale bugetului local încasate în ziua de 31 decembrie 2020.
Disponibilul din cont la 31.12.2020, ce reprezintă venituri certe ale bugetului local este în sumă de 68.886 lei, la care se adaugă excedentul anilor precedenți în valoare de 2.366.892 lei, rezultând, astfel, un excedent bugetar pe anul 2020 în valoare de 2.435.778 lei, care poate fi utilizat numai pentru chletuieli de dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare, iar această sumă trebuie reîntregită la finele anului 2021.
În contrapartidă, cheltuielile Unității Adminstrativ-Teritoriale la 31.12.2020, sunt în sumă de 14.298.294 lei, din care:
– 4.004.088 lei arierate (> 120 zile);
– 10.294.208 lei obligații restante ((> 30 zile – < 120 zile), la care se adaugă suma de 8.960.379 lei titluri executorii și facturi ce urmează să sosească pentru lucrări de dezvoltare executate și nefacturate.
Afirmația primarului Adrian Anghelescu la începutul mandatului relevă adevărul, preluând în data de 22 octombrie 2020, un mandat cu datorii în valoare de 24.392.117 lei din care arierate în sumă de 4.941.314 lei, dată de la care obligațiile au curs în cascadă, inclusiv titluri executorii foarte vechi și blocări de conturi.
Ceea ce a prezentat primarul Adrian Anghelescu este confirmat de situațiile, raportările financiare și problemele cu care se confruntă zilnic.
Foarte important de subliniat este faptul că, primarul Adrian Anghelescu NU a denaturant adevărul, prezentând situația financiară exact așa cum este în realitate.
În concluzie, știrile apărute pe tema excedentului bugetar sunt tendențioase, menite să intoxice populația, materialele proiectului de hotărâre fiind expuse parțial, în fotocopie trunchiată, reieșind că scopul acestor articole de presă au fost denigrarea actualei conduceri și prezentarea unei situații false.
Având în vedere cele reiterate, anexăm acestui articol, raportul de specialitate integral al proiectului de hotărâre privind excedentul bugetar, pe care trebuie să-l publicați ca atare. raport de specialitate excedent

Nu în ultimul rând, pentru a nu mai induce populația în eroare, înainte de a face publice articole de acest gen, informați-vă din surse sigure, respectiv prin intermediul compartimentului mass-media din cadrul Primăriei municipiului Giurgiu.
Compartiment mass-media

Nota Redactiei: Articolul la care se face referire în acest „Drept la replică” poate fi citit aici: https://opiniagiurgiu.ro/editorial/bizarerie-dupa-ce-s-a-tavalit-a-sarakie-primarul-anghelescu-s-a-trezit-calare-pe-excedent-bugetar/