Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA GREACA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum, construire centrala electrica fotovoltaica-comuna Greaca, jud Giurgiu” propus a se realiza in comuna Greaca, sat Putu Greci, cod postal 087121, str. Scolii nr. 13, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, jud Giurgiu si la COMUNA GREACA, str Principala, nr 133, jud Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,30, vineri intre orele 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet http:/apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.