Apel de selecție, forma simplificată pentru MĂSURA 04/6A „Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”

APEL DE SELECTIE nr.1/2024
Forma simplificata
MASURA 04/6A” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”

Asociatia GAL Giurgiu EST anunta lansarea apelului de selectie aferent Masurii 04/6A”Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”, in perioada 14.02.2024-31.12.2024, conform prevederilor din Procedura de selectie a Asociatiei GAL Giurgiu EST,

1. Data lansarii apelului de selectie: 14.02.2024
2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru Masura 04/6A ” Crearea micro-inteprinderilor de servicii non agricole”:
– Microinteprinderi si inteprinderi mici non-agricole existente si nou-infiintate (start-up) din teritoriul ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST
3. Data limita de depunere a proiectelor: 31.12.2024.
4. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul Asociatiei GAL Giurgiu EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. Proiectele se pot depune de luni pana vineri, in intervalul orar 08:00 – 12:00,in zilele lucratoare.
5. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 80.000,00 euro; (fonduri FEADR)
6. Valoare publica totala alocata pe masura: 358.161,63 euro; (din care 320.000,00 euro fonduri FEADR si 38.161,63 euro EURI)

7. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 20.000 Euro sau 40.000 Euro conform listei codurilor CAEN eligible, anexele 8 si 9 la Ghidul Solicitantului.
8. Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii 04/6A” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web www.galgiurgiuest.ro .
9. Date de contact a GAL unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 04/6A
” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole”, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro , sau la sediul din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr. 2, judetul Giurgiu. De asemenea ne puteti contacta la nr. de telefon 0786194616 sau prin e-mail: gal.giurgiu.est@gmail.com .
10. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 04/6A ” Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, www.galgiurgiuest.ro sau la sediul ASOCIATEI GAL GIURGIU EST, in format electronic si tiparit.

Atentie! Durata de executie a contractului de finantare este de maxim 31.12.2025

Durata de realizare a obiectivelor si implementarea corecta a Planului de afaceri, este de cel tarziu data de 30.09.2025 si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua transa de plata, la care se adauga termenul 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei de-a doua transe de plata.

Manager ,
PETRUSEL MIHAELA