Administratie

Anunț de Licitație

Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. organizează licitații publice în condițiile prevăzute de HG nr. 1669/2004 pentru: – Închirierea de birouri, platforme, construcții speciale, module, spații în magazii și hale, disponibile

Anunț pierdere

S-a pierdut Certificatul de Inregsitrare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu domiciliul fiscal în sat Hotarele, com. Hotarele, jud. Giurgiu, Seria A, nr. 1054300, CIF: 5483372. Il declarăm

1 2 3 4 5 6 318