Administratie

ANUNŢ PUBLICITAR

1.Informaţii generale privind autoritatea contractanta, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail Consiliul Local al Municipiului Giurgiu , şos.Bucureşti nr.49-51, tel.0246 / 213627

Anunț de Licitație

Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. organizează licitații publice în condițiile prevăzute de HG nr. 1669/2004 pentru: – Închirierea de birouri, platforme, construcții speciale, module, spații în magazii și hale, disponibile

ANUNŢ PUBLICITAR

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti,

1 2 3 4 315