Comuna Hotarele anunţă demararea proiectului ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete la nivel local, în comuna Hotarele, județ Giurgiu-2000 m”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Comuna Hotarele anunţă demararea proiectului
”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete la nivel local, în comuna Hotarele, județ Giurgiu-2000 m”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

Nume beneficiar: UAT COMUNA HOTARELE
UAT COMUNA HOTARELE, în calitate de beneficiar, cu sediul în județ Giurgiu, sat Hotarele, comuna Hotarele, derulează proiectul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructura pentru biciclete la nivel local, în comuna Hotarele, județ Giurgiu-2000 m”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.4 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan, în baza Contractului de finanțare nr. 142455/15.12.2023 și semnat de beneficiar la 30.12.2022 sub nr.6348, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Planului Național de Redresare și Reziliență.

Programul de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, I.1.4 –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan.
Tronsonul de piste de biciclete propus este situat în mediul rural şi se află situată în extravilanul Comunei Hotarele, din judeţul Giurgiu.
Dezvoltarea acestei zone depinde în mare măsură de calitatea infrastructurii existente în mod special de calitatea căilor de comunicaţie terestră.
Obiectivul principal este dezvoltarea durabilă a comunei Hotarele şi cuprinde realizarea unei piste de biciclete pe drumurile de exploatare din cadrul comunei care sunt adiacente Pădurii Măgură, plecând de la parcarea situata in apropierea obiectivului Balta Măgură 2 si se opreşte in locul de petrecere a timpului liber (zona de picnic adiacenta Pădurii Măgură).
Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere porneşte dintr-un principiu fundamental, potrivit caruia transporturile reprezintă una dintre cheile succesului pentru piaţa unica, intrucat contribuie semnificativ la concretizarea a doua obiective majore ale acesteia: libera circulaţie a bunurilor si libera circulaţie a persoanelor.
Obiectivele generale urmărite:
Obiectivul general al investiției este reprezentat de realizarea unei piste de biciclete L=2000 m în comuna Hotarele, judetul Giurgiu.
-Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate (organizarea transporturilor astfel incat sa se optimizeze consumurile energetice, condiţiile si timpii de transport)

Obiectivele specifice urmărite:
Asigurarea unor condiţii optime de circulaţie pentru biciclisti precum si din creearea unui loc de popularizare a ciclismului in mijlocul naturii legând doua puncte de interes (Balta Măgură 2 si locul de petrecere a timpului liber in aer liber administrat de Primăria Hotarele.
Pentru realizarea obiectivului de investii este planificată realizarea unei lungimi totale de 2000 m de pistă de biciclete, cu o lăţime de 2.0 m pe tot traseul cu o lăţime de 1.0 m pe sens.

Proiectul presupune următoarele activități principale:
– elaborare Studiu de Fezabilitate,
– elaborare PAC, proiect tehnic de execuţie, DDE, documentaţii în vederea obţinerii avizelor, inclusiv asistenţă tehnică din partea proiectantului
– execuţia lucrărilor care fac obiectul proiectului prin amenajarea de piste de biciclete pe o lungime de 2000,00 m cu dublu sens.
Se va adopta un profil transversal corespunzător spaţiului existent cu următoarele elemente:
Cale biciclisti: 2x 1.0m
Borduri 10x 15: pe ambele laturi
Panta transversală pentru pista: 1,0% (pantă unică)
Bordurile se vor monta pe fundaţie din beton de ciment C 12/15.

Locul de implementare: România, Judeţul Giurgiu, Comuna HOTARELE

Perioada de implementare: 24 luni
Data începere proiect: 30.12.2022
Data finalizare proiect: 30.12.2024
Cod proiect PNRR: C10-I.1.4-489

Date de contact: Responsabil de proiect : MANEA SILVIAN, tel. 0786194616