Drept la replica al directorului DRDP Bucuresti – Dinu Daniel Augustin

daniel dinuIn urma aparitiei in editia online a ziarul Opinia giurgiuveanului a articolului “Drumul de legatura dintre Vama si DN5 – nici in car, nici in caruta” (http://opiniagiurgiu.ro/politica/stirea-zilei/drumul-de-legatura-dintre-vama-si-dn5-nici-in-car-nici-in-caruta/) , directorul DRDP Bucuresti, giurgiuveanul Dinu Daniel Augustin a transmis catre redactia noastra un drept la replica, pe care in publicam integral:

Nr.10/ 8344/23.03.2018

Catre: “Opinia Giurgiuveanului”

In atentia: Domnului Ion Diaconescu, Redactor Sef

Referitor: Drept la replica

Stimate domn,
Din dorinta ca cititorii dumneavoastra sa fie corect informati, va transmitem date complete si exacte referitoare la drumul dintre Vama Giurgiu si DN5, ca urmare a materialul publicat, in data de 21.02.a.c., in editia online a ziarului pe care il conduceti, cu titlul “Drumul de legatura dintre Vama si DN5 – nici in car, nici in caruta”. Prin urmare, va informam urmatoarele:

– Prin Hotărârea de Guven nr. 963/28 decembrie 2017, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Drum de legatură DN5 km 60+500 – Şoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, dar nu s-a aprobat amplasamentul lucrărilor şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere
– Pentru transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor (terenuri si construcţii) afectate de realizarea obiectivul de investiţii “Drum de legatură DN5 km 60+500 – Şoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 255/2010, cu completările şi nodificarile ulterioare, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– În consecinţă, sectorul din DJ 507 Giurgiu-Oinacu, inclus in proiectul “Drum de legatură DN5 km 60+500 – Şoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400”, aflat în prezent în administrarea Primăriei Giurgiu, se va prelua după publicarea în Monitorul Oficial, a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea amplasamentului lucrărilor, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, precum şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere.
– Transferul dreptului de proprietate în cazul acestui sector de drum judeţean este reglementat prin art. 28 al Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipulează că bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale. Înştiinţarea se transmite după aprobarea, prin Hotărâre de Guvern, a amplasamentului lucrărilor şi a declanşării procedurilor de expropriere.
Faţă de cele precizate mai sus, considerăm necesare următoarele precizări:
– prin Hotărârea de Guven nr. 963/28 decembrie 2017, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, nu şi amplasamentul lucrărilor şi declanşarea procedurilor de expropriere;
– pentru sectorul din DJ 507, înclus în proiect, nu este necesară emiterea unei Hotărâri a Consiliului Municipiului Giurgiu prealabil publicării în Monitorul Oficial, a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea amplasamentului lucrărilor şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere;
– până la data publicării în Monitorul Oficial, a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea amplasamentului lucrărilor şi declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere şi expirarea termenului de 30 zile de la comunicarea Înştiinţării conform art. 28 din Legea nr. 255/2010, cu completările şi modificările ulterioare, responsabilitatea administrării şi întreţinerii acestui sector al DJ 507 revine Primăriei Municipiului Giurgiu.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL REGIONAL,
DINU DANIEL AUGUSTIN

Un comentariu

Comentariile sunt inchise