Seară de colinde la Ateneul Nicolae Bălănescu

„Noaptea Sfântă de Crăciun” a fost denumirea generică sub care s-a desfășurat, seara trecută, un concert de colinde la care au fost prezenți P.S.Ambrozie – Episcopul Giurgiului, Prea Cuviosul Vicar Arhimandrit Teodor Șerban, și numeroși spectatori. La acest concert au participat 8 formații corale din municipiul și județul Giurgiu.
Și fiindcă excelenta interpretare, a reliefat strădania fiecărei formației corale, de a se prezenta la o înaltă ținută artistică, se cuvine a le enumera, lăudându-le strădania pentru o strălucită interpretare: Grupul coral al pensionarilor CAR Giurgiu, Corala de fete Vlășcencuța a C.N. Ion Maiorescu, Corul Seminarului Teologic Teoctist Patriarhul, Corala Gavril Drugănescu a Protoeriei Bolintin, Corul de copii și tineret de la Parohia Ghionea, Corala preoților Pe tine Dumnezeule Te Lăudăm la care, au împlinit atmosfera de sărbătoare : preoteasa prof. Călin Alina Cristina, elevul Ion Moisei și Maria Ruxandra Popa.
Mulțumim pentru bucuria sărbătorii !
Prof. Emil Talianu