Tranzacțiile cu cash – Ce se modifică de la 1 noiembrie

De la 1 noiembrie se schimbă modul in care se fac tranzacții cash, iar amenzile pentru nerespectarea noilor plafoane sunt usturătoare.
Vă prezentăm mai jos care sunt modificările:

1. Plati si incasari cash intre persoane fizice si companii – Se pot face incasari si plati intre o persoana juridica si o persoana fizica în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, pentru livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări
· Facturile care depasesc 5.000 lei se pot plati numerar in limita a 5.000 lei iar diferenta peste plafon se poate plati numai prin banca
· Plafonul nu se aplica pentru plata salariilor
2. Plati si incasari cash intre 2 persoane fizice – Se pot face incasari si plati intre 2 persoane fizice in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei / tranzactie până la data de 31 decembrie 2024
· Pana acum plafonul era de 50.000 lei
· Daca se depaseste plafonul de 10.000 lei, se aplica o amenda de 25% din suma care depaseste plafonul
3. Plati si incasari cash intre 2 persoane juridice – Se poate incasa cash in limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoana juridica
· Pana acum plafonul era de 5.000 lei
· Daca se depaseste plafonul de 1.000 lei, se aplica o amenda de 25% din suma care depaseste plafonul
4. Se pot face plati către persoanele juridice în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi
· Daca se depaseste plafonul de 1.000 lei, se aplica o amenda de 25% din suma care depaseste plafonul
5. Se pot face plăți cash catre un angajat, pentru avansuri spre decontare folosite pentru plata furnizorilor, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare
· Pana acum plafonul era de 5.000 lei
· Plafonul nu se aplica pentru platile aferente: diurnei, cheltuielilor aferente deplasarilor( transport, cazare)
6. Soldul la Registrul de Casa – Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare
Prin excepție se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor
· Daca se depaseste plafonul de 50.000 lei, se aplica o amenda de 25% din suma care depaseste plafonul